Drie stellingen over
duurzame inzetbaarheid
.

“Inzetten op duurzame inzetbaarheid levert een
win-winsituatie op voor werknemer en werkgever.”

Hilco Spelt en Sohail Wagid Hosain zijn accountmanager duurzame inzetbaarheid bij HCS. We leggen hen drie stellingen voor over duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid gaat om meer dan alleen verzuim terugdringen
Hilco: “Inzetten op duurzame inzetbaarheid levert een win-winsituatie op voor werknemer en werkgever. We hebben bij HCS als doel dat mensen gedurende hun hele loopbaan vitaal, gezond en gemotiveerd kunnen blijven doorwerken. Denk daarbij aan werklust, een goede fit met zijn of haar werkgever en een baan die aansluit op persoonlijke ambities.

“Werknemers met een goede
gezondheid zijn tot 18 procent
productiever.”

Uiteindelijk voorkom je daarmee ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor werkgevers levert dit, naast lagere kosten, ook competente, gezonde en gemotiveerde medewerkers op. Medewerkers die bijdragen aan een productieve organisatie en positieve werkomgeving.”

Hilco Spelt

Sohail Wagid Hosain

“We hebben bij HCS als doel gesteld dat
mensen gedurende hun hele loopbaan
vitaal, gezond en gemotiveerd kunnen
blijven doorwerken.”

Sohail“Je ziet dat door maatschappelijke en economische ontwikkelingen veel verandert in organisaties, voor zowel werknemers als werkgevers. Kennis veroudert snel door technologische ontwikkelingen, mensen moeten langer doorwerken en de werk-privébalans verandert door bijvoorbeeld mantelzorg.

Deze ontwikkelingen hebben allemaal impact op de inzetbaarheid van mensen. Verzuim is zichtbaar: iemand is immers niet aanwezig, maar de impact op de productiviteit valt minder snel op. Terwijl werknemers met een goede gezondheid tot 18 procent productiever zijn.”

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid neemt toe
Hilco:
“Duurzame inzetbaarheid staat al wel langer op de agenda bij veel adviseurs en werkgevers, ook vanuit de plicht van werkgevers voor bijvoorbeeld het risico-inventarisatie en -evaluatiebeleid. De uitdaging is om dit verder te verweven in een langetermijnstrategie.”

Sohail: “Ook vóór corona was er al een noodzaak om structureel in te zetten op duurzame inzetbaarheid. Nu maken veel organisaties al minder omzet, je wilt niet dat je daarbij nog eens extra kosten gaat maken door uitval of verminderde productiviteit. De noodzaak om structureel op duurzame inzetbaarheid in te zetten, is nu dus nog hoger.”

“Inzetten op duurzame inzetbaarheid
hoeft ook niet altijd veel geld te kosten.”

Hilco: “We zien ook dat de oorzaken voor verzuim veranderen. Zo heeft psychisch verzuim door de corona-situatie een hoge vlucht genomen. HCS speelt daar direct op in door een online coaching-platform aan te bieden. Op die manier kunnen we uitval voor zijn. Maar het is de taak van de adviseur, werknemer en werkgever om voldoende aandacht te geven aan levensstijl, motivatie en een vitale en gezonde carrière.”

Inzetten op duurzame inzetbaarheid scheelt de werkgever kosten
Hilco:
“Dit kan ik met een simpel rekensommetje beantwoorden. Een zieke werknemer kost ongeveer 300 euro per dag. Gemiddeld zijn zieke medewerkers 30 dagen ziek. Na een gerichte aanpak en interventies is de gemiddelde daling van het ziekteverzuim maar liefst 20%. Hierbovenop komt nog de productiviteits- en omzetstijging en verminderde kosten aan werving en selectie, verlies aan kennis binnen de organisatie en behoud van kwaliteit van de eigen dienstverlening.”

Sohail: “Inzetten op duurzame inzetbaarheid hoeft ook niet altijd veel geld te kosten. Wanneer werknemers zich niet verbonden voelen met de organisatie zie je dat ze zich makkelijker afmelden of zelfs weggaan. Dit kan al verholpen worden door vaker met een werknemer te praten. Dit is laagdrempelig, praktisch en effectief. Daarnaast kan een werkgever soms budget aanvragen bij een zorg-, inkomens- of pensioenverzekeraar. Zij hebben er ook belang bij om verzuim te verminderen. Bij HCS kunnen we ook helpen bij de financiële onderbouwing van zo’n aanvraag.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Whatsapp

LinkedIn

Aanmelden

Meld aan