MDIEU: Sectorbrede subsidie rond duurzame inzetbaarheid.

Nieuwe landelijke regeling beschikbaar voor werkgevers

Sinds januari 2021 bestaat de MDIEU, de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Hiermee laat de overheid zien dat het duurzame inzetbaarheid serieus neemt en eerder uittreden bij fysieke beroepen betaalbaar maakt.

“De MDIEU zal een groot positief effect hebben. Werkgevend Nederland moet zelf aan de slag. En de regeling maakt het aantrekkelijk om dat nu te doen, en niet pas over tien jaar.”

Met de MDIEU investeert de Nederlandse overheid in duurzame inzetbaarheid. Zodat zoveel mogelijk werknemers gezond en gemotiveerd blijven tot hun AOW, maar ook daarna. Dat kan bijvoorbeeld door bijscholingsactiviteiten, vitaliteitsprogramma’s, monitoring en verzuimpreventie. We vertellen graag alles over de mogelijkheden en hoe HCS kan helpen bij de subsidieaanvraag.

De MDIEU beloont een sectorbrede aanpak

De regeling stimuleert een brede aanpak. Aanvraag en uitwerking moeten als een samenwerking binnen een sector worden opgepakt, die worden vastgelegd in sectorafspraken. Zo’n samenwerkingsverband bestaat uit minstens één werkgevers- en één werknemersorganisatie. Andere organisaties kunnen zich hierbij aansluiten. Voor het nemen van verdere stappen is het dus relevant om te weten of er al een initiatief in de sector is.

Activiteiten die de regeling vergoedt

  • Trainingen of workshops voor groepen
  • Communicatie- en voorlichtingsactiviteiten
  • Op maat gemaakte instrumenten en methoden
  • Monitoring en evaluatie

 

Sectorafspraken die de regeling faciliteert

  • Bevordering van gezond, veilig en vitaal werken
  • Ontwikkeling van goed werk- en opdrachtgeverschap
  • Ontwikkeling en arbeidsmobiliteit van alle werkenden
  • Regelgeving rondom eerder uittreden

Sectoranalyse en activiteitenplan

De aanvraag bestaat uit twee stappen. De eerste stap is een sectoranalyse, om inzicht te krijgen in de omvang en samenstelling van werkzaamheden in de sector. Het levert een gedetailleerd beeld van de problematiek. Hiervoor is een subsidie van € 20.000,- beschikbaar.
 
De volgende stap is het maken van een activiteitenplan op organisatieniveau. Dit plan bevat alle gewenste en benodigde interventies. Deze worden deels vergoed: tot 50% van de kosten voor activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid, en 25% van de kosten voor vervroegd uittreden. Het minimale aanvraagbedrag voor de subsidie is €125.000,-.

“MDIEU maakt het makkelijker de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Ook geeft het werknemers de mogelijkheid vervroegd uit te treden, zeker bij fysieke beroepen.”

Zo helpt HCS jou

Bij HCS kennen we de ins en outs van de regeling en zijn we op de hoogte van alle sectorinitiatieven waarbij je je aan kunt sluiten. We helpen je graag bij het opstellen van een sectorplan of een subsidieaanvraag.

SONJA BRUSSEE – DE HAART
Accountmanager Duurzame Inzetbaarheid

mobiel: 06-22 077 658
e-mail: sonja.brussee@hcs.services

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Whatsapp

LinkedIn

Aanmelden

Meld aan