Hoe gaat het echt met je?

Het resultaat van het stellen van de juiste vraag.

Het gesprek aangaan met je medewerkers, écht vragen en luisteren hoe het met ze gaat. Hier is door skidkinderopvang in 2021 de focus op gelegd, met resultaat. In 2020 lag het verzuim met 8,3% nog 2,5% boven het branchegemiddelde. In het lastige jaar 2021 lag het verzuimpercentage een volle procent ónder het branchegemiddelde met een verzuimcijfer van 5,9%. Het verschil dat een simpele vraag kan maken.

Voor een open gesprek met je medewerkers moet je eerst draagvlak creëren. De afdeling P&O heeft samen met het management verschillende acties ondernomen. Ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hierbij worden ze actief ondersteund door Hilco Spelt, hun accountmanager van HCS.

skidkinderopvang is gevestigd in de kop van Noord-Drenthe. De organisatie telt 250 medewerkers op 32 locaties. De stichting komt via hun verzekering WGA Eigenrisicodrager bij Nationale-Nederlanden in aanmerking voor dienstverlening van HCS.
 
P&O adviseurs Wieke Beärda en Ella Addens werken bij de stichting aan duurzame inzetbaarheid, verlagen van het verzuim en het terugdringen van het personeelstekort. Ambitieuze doelen, waar beide dames enthousiast mee aan de slag zijn gegaan

Een gesprek dat het verschil maakt

Ella trapt af. “We stimuleren leidinggevenden meer het gesprek aan te gaan met hun medewerkers. Vragen hoe het echt met iemand gaat en aandachtig luisteren. We willen mensen de ruimte geven, zodat ze zich veilig voelen.

En bijvoorbeeld ook hun werk-privébalans durven te bespreken. Verzuim staat nooit op zichzelf. Een eerlijk dialoog maakt de aanpak veel effectiever en zet ook de gesprekken met de bedrijfsarts in een positief daglicht.”
 
Een andere structuur

“En we doen meer,” vult Wieke aan. ” We bespreken nu maandelijks de cijfers met de managers en we geven inzicht in het verzuim en de kosten. Ook is de managers een opfristraining Wet verbetering poortwachter aangeboden. We maken mooie stappen. Zo is er een sociaal medisch team (SMT) opgezet. De afdeling P&O, de managers en de bedrijfsarts kunnen hiermee in gesprek gaan en gericht afspraken maken rondom preventie en verzuim.”

Van verzuim naar duurzame inzetbaarheid

“Gesprekken met medewerkers voeren we nu ook preventief, als iemand nog niet ziek is,” vertelt Ella. “Zo kunnen we tijdig een coachingstraject of een andere interventie aanbieden. Voor leidinggevenden is dat best lastig. Ze moeten de juiste vragen durven stellen; ‘Zit je nog wel lekker in je vel?’, ‘Hoe is je werk-privébalans?’ Dit was zeker niet voor iedereen gebruikelijk, gelukkig zijn er trainingen voor.”

HCS helpt draagvlak creëren

Wieke vervolgt: “Achter de schermen pakken we nu door op het gebied van duurzame Inzetbaarheid. Hilco heeft hier veel structuur in gebracht. We hebben met hem een plan van aanpak opgezet waarin de thema’s vergrijzing en werkdruk prioriteit hebben. Draagvlak in de organisatie voor het plan is enorm belangrijk. Daarom heeft Hilco het belang van duurzame inzetbaarheid onderstreept in een presentatie aan het MT. De volgende stap is dat hij samen met P&O het plan met het management bespreekt. Komend jaar gaan we op het gebeid van duurzame inzetbaarheid net zo veel resultaat behalen als we afgelopen jaar op het gebied van verzuim hebben gedaan!”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Whatsapp

LinkedIn

Aanmelden

Meld aan