Samen de wereld van werk innoveren.

HCS is er klaar voor

‘Vooruit in de nieuwe wereld van werk’. Dat is een ambitieuze belofte, maar één die we gaan waarmaken. “HCS is er klaar voor”, zegt James van der Spek, Directeur Arbodienstverlening, IT & Innovatie. De ambitie vraagt om een perfecte combinatie van specialistische kennis, innovaties en een adaptieve datastrategie. Dit is hoe de toekomst er volgens hem uitziet.

“Samen werkend Nederland vooruit helpen, dat is onze ambitie.”

Als directielid en oud-eigenaar kent James HCS als geen ander. Hij ziet de vele technologische kansen voor de verzuimsector en is vastberaden die te benutten. En met onze partner Otherside at Work en de integratie van Qare  als recente uitbreiding van HCS kunnen we dat nu nóg beter: “Samen hebben we de mensen, expertise en innovatiekracht om werkend Nederland sterker te maken.”

Kansen benutten vanuit een stevig fundament

Verzuim is van oudsher een relatief traditionele sector, die volgens James enorm gebaat is bij een tech en datagedreven aanpak – mits je de toegevoegde waarde voor de werkgever en het personeel centraal plaatst. De noodzaak van innovatieve oplossingen staat volgens hem buiten kijf: “De realiteit is dat we een groeiend tekort aan arbo-artsen hebben, dat de huidige manier van werken onhoudbaar maakt. Dat vraagt om taakdelegatie, data-analyse en verregaande automatisering. De inzet van technologie waar het kan. Zo blijft er meer tijd en ruimte over om daar te zijn waar de menselijke maat nodig is.”

“Zo blijft er meer tijd en ruimte over om daar te zijn waar de menselijke maat nodig is.”

Dat kan alleen als de basis goed zit”, zegt hij: “De markt ontwikkelt zich snel, er zijn steeds meer technische oplossingen, zoals e-health apps, digitaal verzuimmelden, intake en triage tooling. Gelukkig heeft HCS een fantastisch IT en legal team wat innovaties steeds sneller oppakt. Een mooi voorbeeld is onze robotisering waarmee we UWV beslissingen, machtigingen en interventienota’s geautomatiseerd in verschillende systemen verwerken.

Slimme tekstherkenning zorgt voor de juiste verwerking van alle datavelden, en onze robot schrijft ’s nachts alle gegevens keurig in de systemen. De gekoppelde AI module zorgt dat uitval verdwijnt. Volledig foutloos en super efficiënt.” 
 
Een ander voorbeeld zijn onze datakwaliteit dashboards en onze nieuwe datastrategie die zich richt op het voorkomen van verzuim en het vroeg signaleren van kansen en risico’s. De basis is goed op orde en we zijn klaar voor de volgende fase, waarbij we met onze inzichten extra waarde gaan creëren voor onze klanten.” 

James van der Spek, Directeur HCS

Data als basis voor een proactieve – en inclusieve – verzuimstrategie

“Data-analyse heeft hierin een belangrijke rol”, zegt James. “Hiermee ondersteunen we onze adviezen en bewijzen we onze aanpak. We kunnen uitleggen wat er gebeurt en ook waarom. Deze inzichten vertalen we door naar de klant: hoe staat het met de HR, wat kun je doen om employee engagement te verhogen, hoe voorkom je verzuim en hoe kun je je positie op het gebied van duurzame inzetbaarheid versterken? Kortom: data-analyse helpt ons om de goede gesprekken te voeren. Zodat we er echt kunnen zijn, de goede match kunnen maken met verschillende dienstverleners – ook buiten HCS – en dat werknemers gezond en gelukkig aan het werk blijven.”

HCS heeft ook hiervoor innovatieve mogelijkheden ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld Veerkracht, het online platform en app waarop werknemers zelf aan de slag gaan met hun vitaliteit. James: “Daarmee richten we ons niet specifiek op werknemers die ziek zijn, maar juist op alle werknemers. We zien eerder dat er iets dreigt en kunnen al in actie komen voor er uitval is. Zo nemen we samen met onze klanten de regie.”

Op weg naar de toekomst van werken

Ook de markt is steeds meer klaar voor de omslag van een reactief naar een proactief systeem – waarbij de interventies plaatsvinden vóór er iets aan de hand is. “Er zijn genoeg hurdles te overwinnen, maar we zijn met HCS grote stappen aan het zetten. We werken aan belangrijke en positieve dienstverlening.” 
 
Hiervoor wil James alles uit de kast halen: “We zullen samen de tech en datadriven aanpak voortzetten. De inzet van technologie waar het kan, zodat er meer tijd en ruimte voor de menselijke maat ontstaat. James is trots op wat het team al heeft bereikt en kijkt uit naar de volgende stappen in de transformatie van de arbodienstverlening. “Nu kunnen we echt een verschil maken en werkend Nederland vooruithelpen. De toekomst in.”  

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Whatsapp

LinkedIn

Aanmelden

Meld aan