Samen aan de slag met re-integratie.

Nienke Leutscher over verzuim verlagen én
voorkomen met passende arbodienstverlening

Nienke Leutscher is teamleider medische unit en accountmanager artsennetwerken bij HCS. Ze is verantwoordelijk voor een groep van vier bedrijfsartsen, dertien praktijkondersteuners en drie medewerkers van het medisch secretariaat. Samen nemen ze het medische deel van dossier- en werkgeversbegeleiding van de arbodienstverlening door HCS voor hun rekening.

De re-integratiespecialist is het vaste aanspreekpunt voor de klant binnen de arbodienstverlening van HCS. Deze begeleidt het proces rondom (voorkomen van) verzuim. “Wanneer een werkgever zich zorgen maakt over een medewerker, kan hij of zij de re-integratiespecialist bellen”, licht Nienke toe. “Samen bepalen ze dan wat de juiste vervolgacties zijn. Eén van die acties kan het inschakelen van iemand uit onze medische unit zijn. De werkgever moet onze adviezen als arbodienstverlener opvolgen. Tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid richting de werkgever om deze daarin goed te begeleiden.”

Altijd een medische blik mogelijk
Het medische traject begint met een telefonisch gesprek met de werknemer. Tijdens deze anamnese stelt de praktijkondersteuner of bedrijfsarts vragen over de medische situatie en het klachtenbeeld. Nienke: “Op basis van dit gesprek stellen we een advies op aan de werkgever, de werknemer en de re-integratiespecialist over hoe ze de re-integratie het beste kunnen aanpakken en of er nog mogelijkheden zijn voor een werknemer om te blijven werken.

De re-integratiespecialist neemt het vervolgens weer over, maar tijdens het hele traject blijft een medische blik mogelijk. Bij voorkeur door de collega die ook het eerste gesprek heeft gedaan.”

Medisch advies als dat écht nodig is
“Wat we als HCS belangrijk vinden is dat we alleen medisch advies inzetten wanneer het ook écht nodig is. Er is een groot tekort aan bedrijfsartsen in Nederland. Daarom doet bij ons de re-integratiespecialist de procesbegeleiding en zetten we praktijkondersteuners van de bedrijfsarts in voor medische inventarisatie. Wanneer er wél een (fysiek) spreekuur nodig is bij de bedrijfsarts hebben we landelijke dekking. Zo gebruiken wij de weinige capaciteit die er in Nederland is op een goede manier én heeft de klant altijd een aanspreekpunt dat direct voor hen klaarstaat.”

HCS begeleidt ons op het gebied van arbodienstverlening. Ze zijn altijd to the point en hebben een proactieve benadering, zodat ik direct weer verder kan met mijn werkzaamheden.”

Bertus Mekes; hr-consultant van Kentucky Fried Chicken, Rotterdam

Een langetermijnoplossing binnen branches
HCS verzorgt ook de arbodienstverlening voor verschillende branches. Zo zitten de re-integratiespecialisten op structurele basis met de horecabranche aan tafel om te bespreken hoe uitval verminderd kan worden. “En nu bespreken we natuurlijk de coronasituatie. Wij kiezen ervoor om een aantal van onze re-integratiespecialisten bewust op één of twee branches te zetten, zodat zij die beroepsgroep goed leren kennen. Zo weten onze specialisten wat er speelt in een branche, zien ze sneller nieuwe ontwikkelingen en kunnen wij als HCS een ondernemer nóg beter helpen.”

HCS ondersteunt ook bij WGA en Ziektewet
HCS biedt, als één van de grootste aanbieders van Nederland, praktische WGA-ondersteuning en advies aan werkgevers. Daarbij ligt de focus zowel op het voorkomen van de WGA-instroom als op het bevorderen van de WGA-uitstroom. Voor iedere situatie bieden we een strategie op maat, met als doel: een positief resultaat voor zowel de werkgever als de (voormalig) werknemer. Ook bij de Ziektewet en de WIA kan HCS het hele proces van begin tot eind met gespecialiseerde casemanagers begeleiden. Op die manier krijgen zowel werkgevers als (voormalig) werknemers effectieve professionele ondersteuning.

Passende aanpak voor grote én kleine bedrijven
Maar ook bij bedrijven buiten deze branches denken de re-integratiespecialisten graag mee over de lange termijn. “Natuurlijk verschilt de aanpak per organisatie. Bij een groot bedrijf kijk je veel breder naar de organisatie. Maar ook wanneer je als bedrijf maar drie of vier mensen in dienst hebt, zit er misschien iemand bij over wie je je zorgen maakt”, sluit Nienke af. “Wij kunnen als HCS ook op die kleine schaal met de re-integratiespecialist of bedrijfsarts meedenken over een oplossing. Zo hebben we voor elk bedrijf of elke branche altijd passende arbodienstverlening om re-integratie te versnellen en verzuim te voorkomen.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Whatsapp

LinkedIn

Aanmelden

Meld aan